Zarząd Spółki S4E S.A. przekazuje Raport Roczny za 2009 rok.
Podstawa prawna:
§ 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”

 

 

Załączniki:

S4E S.A. Raport roczny 2009.pdf