Zarząd spółki S4E S.A. informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2010 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych Pana Janusza Makowskiego.
Pan Janusz Makowski studiował Handel Zagraniczny w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Od początku 1992 roku nieprzerwanie związany jest z branżą informatyczną. Pracę zawodową rozpoczął w Pionie Handlowym firmy Softbank, gdzie odpowiadał za współpracę z sektorem banków spółdzielczych, następnie z rynkami zagranicznymi i sektorem banków komercyjnych. W Workstation Business Unit firmy Unisys Polska był odpowiedzialny za współpracę z całym polskim sektorem bankowym. W latach 1999-2009 zajmował stanowisko Industry Sales Manager w firmie SUN Microsystems Polska, odpowiadając za Pion wspólpracy z sektorem finansowym, a od 2007 roku również z sektorem publicznym. Ostatnio zajmował stanowisko Dyrektora Generalnego SOK Infrastruktura w Sygnity S.A.
Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”