Raport za I kwartał 2012 roku

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączniku raport kwartalny za I kwartał 2012 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  •     Janusz Makowski – Prezes Zarządu
  •     Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych