S4E S.A. Raport za II kwartał 2011 roku

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączniku raport kwartalny za II kwartał 2011 roku.

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

 

Załączniki:

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
  • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych