S4E S.A. Raport za III kwartał 2011 roku
Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączniku raport kwartalny za III kwartał 2011 roku.
Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Załączniki:
Osoby reprezentujące spółkę:
  • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
  • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych