Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2011 

 

Zarząd Emitenta informuje o terminach publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2011.

Raporty kwartalne zostaną przekazane w następujących terminach:
za IV kwartał 2010 r. – 14 lutego 2011 r.
za I kwartał 2011 r. – 16 maja 2011 r.
za II kwartał 2011 r. – 16 sierpnia 2011 r.
za III kwartał 2011 r. – 14 listopada 2011 r.
Raport roczny za rok 2010 zostanie przekazany w dniu 20 kwietnia 2011 r.
Ewentualne zmiany dat publikacji raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”