Uzyskanie certyfikatu zarządzania jakością ISO 9001

Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 23 września 2013 r. powziął informację o otrzymaniu certyfikatu zaświadczającego wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania jakością w zakresie: dystrybucji, wdrażania, szkolenia i serwisowania systemów informatycznych.

 

 

Certyfikat wystawiony przez jednostkę certyfikującą TUV SUD Management Service GmbH potwierdza na podstawie auditu (nr. Sprawozdania 707015989) spełnienie przez Spółkę wymagań normy ISO 9001:2008. Certyfikat został wydany na okres trzech lat.

 

 

W opinii Zarządu Spółki, ciągłe doskonalenie systemu (poprawa jakości usług, usprawnienie obiegu informacji oraz dokumentów) zgodnie z przesłaniem normy ISO 9001:2008 będzie prowadziło do istotnego umocnienia relacji z klientami oraz dostawcami Spółki.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

  • Paweł Piętka – Członek Zarządu ds. Handlowych
  • Józef Kącki – Prokurent