Złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku NewConnect
numer     2/2007
data dodania     2007-08-23 11:43:32
Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 22.08.2007 roku został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku nieregulowanym NewConnect 1 685 725 akcji S4E. Kod KDPW: PLS4E0000015.
Osoby reprezentujące spółkę:
  • Józef Dusza – Prezes Zarządu