Korekta do raportu bieżącego numer 2/2007
numer     3/2007
data dodania     2007-08-23 15:02:25
Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 22.08.2007 roku został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku nieregulowanym NewConnect 1 686 725 akcji S4E. Kod KDPW: PLS4E0000015
Osoby reprezentujące spółkę:
  • Józef Dusza – Prezes Zarządu