Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za 2009 rok

Zarząd S4E Spółka Akcyjna informuje, iż ulega zmianie termin przekazania Raportu Rocznego za 2009 rok.
Nowy termin przekazania Raportu Rocznego za 2009 rok to 12 kwietnia 2010 roku.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2, Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.