Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za 2010 rok
Zarząd spółki S4E Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż ulega zmianie termin przekazania Raportu Rocznego za 2010 rok.
Zgodnie z informacją opublikowaną przez Spółkę w raporcie bieżącym EBI nr 1/2011 w dniu 28 stycznia 2011 r., Raport Roczny Spółki za rok obrotowy 2010 miał zostać opublikowany w dniu 20 kwietnia 2011 r. Nowy termin przekazania Raportu Rocznego Emitenta za 2010 rok został ustalony na dzień 19 maja 2011 roku.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2, Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:
  • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
  • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych