Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku

Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2014 roku. Publikowanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach: Raporty kwartalne:

  • jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2013 r. – 14 lutego 2014 r.
  • jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2014 r. – 15 maja 2014 r.
  • jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2014 r. – 14 sierpnia 2014 r.
  • jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2014 r. – 14 listopada 2014 r.
  • Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2013 zostanie przekazany w dniu 16 kwietnia 2014 r.
  • Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę:

  • Janusz Makowski – Prezes Zarządu
  • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych