Zawarcie istotnej umowy

Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 13 stycznia 2014 r. zawarł istotną umowę dystrybucji, z firmą ASUS GLOBAL PTE. LTD., z siedzibą w Singapurze, na podstawie której określone zostały warunki współpracy pomiędzy Emitentem a ASUS GLOBAL PTE. LTD., (dalej: „Kontrahent”). W opinii Spółki, zawarta umowa dystrybucji umożliwi rozszerzenie oferty produktowej Emitenta o unikalne rozwiązania dostarczane przez Kontrahenta. W związku z powyższym, dzięki niniejszej umowie Spółka wzbogaci swoją ofertę o notebooki Asus Pro Series, desktopy biznesowe BSeries, monitory oraz urządzenia All in One. Część konfiguracji sprzętowych będzie dostępna wyłącznie w ofercie Emitenta. Zdaniem Zarządu Spółki, oferowane produkty Kontrahenta, które dostępne będą w ofercie Emitenta od stycznia 2014 r., znajdą zastosowanie u szerokiego grona odbiorców, szczególnie klientów biznesowych. Model współpracy z partnerami w jakim od początku funkcjonowania działa Spółka, pomoże usprawnić współpracę z integratorami oraz klientami, którym dzięki produktom Kontrahenta oraz wartości dodanej Emitenta dostarczone zostanie rozwiązanie najwyższej jakości. Podpisana umowa dystrybucyjna ma na celu wymierne zwiększenie udziału marki ASUS w segmencie biznes oraz high-end. Z uwagi na fakt, iż wielkość przyszłych zamówień będzie zależna od zapotrzebowania poszczególnych klientów Emitenta, Zarząd Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie jest w stanie w sposób dostatecznie precyzyjny oszacować wartość zawartej umowy. Niemniej Emitent postrzega niniejszą umowę za znaczącą ze względu na jej wpływ na sytuację gospodarczą, finansową oraz perspektywy rozwoju Spółki. W ocenie Zarządu Spółki niniejsza umowa powinna w sposób pozytywny wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta zarówno w bieżącym roku obrotowym, jak i w kolejnych latach. Zapisy przedmiotowej umowy są standardowe i nie odbiegają od typowych postanowień stosowanych przy tego rodzaju umowach. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” Osoby reprezentujące spółkę:

  •     Janusz Makowski – Prezes Zarządu
  •     Paweł Piętka – Członek Zarządu ds. Handlowych