Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia S4E S.A. na 9 maja 2019 roku oraz treść projektów uchwał.

 

32976018_S4E_Ogloszenie_o_zwolaniu_NZW_9_maja_2019

32976018_S4E_Projekty_uchwal_NZW_9_maja_2019