Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy S4E S.A. na 22 czerwca 2016 r. oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1 i 3 załącznika nr 3 do regulaminu ASO.
Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
  • Sebastian Karpiński – Wiceprezes Zarządu