Podstawa prawna:

  • Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy S4E S.A. na 28 czerwca 2017 roku oraz treść projektów uchwał.