Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 12 lipca 2019 roku otrzymał od pana Piotra Żelakiewicza oświadczenie o nie wyrażeniu zgody na powołanie do Rady Nadzorczej uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia S4E S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku.

 

Powyższa uchwała ZWZ S4E S.A. oznaczała powołanie pana Piotra Żelakiewicza do Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 17 lipca 2019 r. (Rb 12/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.).