Powołanie Członka Zarządu Spółki Zarząd spółki S4E S.A. informuje, że w dniu 13 stycznia 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 13 stycznia 2015 r. na funkcję Członka Zarządu Pana Rafała Gutkowskiego. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu formularz osobowy Pana Rafała Gutkowskiego. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
  • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych