Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Zarząd spółki S4E S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2014 z dnia 29 listopada 2014 r. informuje, iż w dniu 29 stycznia 2015 r. Pani Katarzyna Mamoń złożyła zmianę do swojego oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu ds. Finansowych Spółki, w ramach której zrezygnowała z funkcji Członka Zarządu ds. Finansowych z dniem 31 stycznia 2015 r.

Zarząd spółki S4E S.A. informuje, że jednocześnie w dniu 29 stycznia 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały z dnia 28 listopada 2014 r. o powołaniu na funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych Pana Sebastiana Karpińskiego, w ramach której określiła, że Pan Sebastian Karpiński został powołany na funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych Spółki z dniem 2 lutego 2015 r.

Formularz osobowy Pana Sebastiana Karpińskiego Emitent opublikował w raporcie bieżącym nr 17/2014 z dnia 29 listopada 2014 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
  • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych