Zarząd S4E S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 23 czerwca 2015 r. powziął informację o powołaniu w dniu 17 czerwca 2015 r. w trybie § 15 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki przez uprawnionego akcjonariusza Ingalil Holdings Limited na nową wspólną trzyletnią kadencję obejmującą lata 2015-2018 dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Albera oraz dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Pana Michała Skruch.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
  • Sebastian Karpiński – Członek Zarządu