Zarząd S4E S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 czerwca 2015 r. powołało na nową wspólną trzyletnią kadencję obejmującą lata 2015-2018 dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Pana Bartosza Stebnickiego oraz nowego Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Maciejewskiego.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu formularz osobowy nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Adama Maciejewskiego.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
  • Sebastian Karpiński – Członek Zarządu