Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd S4E S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisany został aneks do umowy o linię z Credit Agricole Bank Polska Spółką Akcyjną (dalej „Umowa”), o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 7/2017 z dnia 16 czerwca 2017 roku. Okres dostępności linii upływa 14 września 2018 roku. Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.