Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 20 czerwca 2017 r. złożył oświadczenie o natychmiastowym przedterminowym rozwiązaniu umowy kredytowej z Bankiem Handlowym S.A. („Bank”), zawartej w dniu 9 listopada 2016 roku (Rb ESPI nr 11/2016).
Jednocześnie w dniu dzisiejszym Emitent dokonał całkowitej spłaty kredytu handlowego w Banku Handlowym S.A. w wysokości 2.357 tys. Euro i 37 tys. PLN. Środki finansowe pochodziły z kredytu w rachunku bieżącym w Credit Agricole Bank Polska S.A. o czym Emitent zawiadamiał w Rb ESPI nr 7/2017.