Podstawa prawna:

  • §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 22 maja 2017 r. Pan Juliusz Niemotko złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej S4E S.A. ze skutkiem natychmiastowym. Pan Juliusz Niemotko nie podał powodu rezygnacji.