Raport bieżący 6/2020

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 30 września 2020 roku podpisany został aneks do umowy z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "mBank") prolongujący okres wykorzystania limitu w formie kredytu w rachunku bieżącym, akredytyw i gwarancji (w kwocie do łącznej wysokości 7 mln PLN) do dnia 30 września 2021 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1