Raport bieżący 7/2020

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 28 października 2020 roku podpisany został aneks do umowy z Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu prolongujący okres wykorzystania limitu w formie kredytu w rachunku bieżącym, akredytyw i gwarancji (w kwocie do łącznej wysokości 20 mln PLN) do dnia 29 października 2021 roku.

Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Więcej na:

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/37541128,strong-s4e-strong-sa-7-2020-aneks-do-umowy-kredytowej-z-credit-agricole-bank-polska-s-a