Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 20 grudnia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przyjęciu tekstu jednolitego statutu Spółki.

W załączeniu tekst jednolity statutu S4E S.A.
Podstawa prawna:

  • §4 ust. 2 pkt 2b Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO