Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 20 grudnia 2016 r. wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał.
Jednocześnie Zarząd S4E S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad NWZA.
Podstawa prawna:

  • §4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO