Zarząd S4E S.A. w uzupełnieniu do rb 9/2020 przekazuje w załączeniu wymagane Regulaminem NewConnect informacje o powołanym Prezesie Zarządu panu Stane Brlecic.

 

36423455_Prezes_Zarzadu_-_formularz_osobowy_Stane_Brlecic_-0