Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 18 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu odwołała z funkcji Prezesa Zarządu pana Romana Durkę. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Stane Brlecic na okres wspólnej dwuletniej kadencji.