Zarząd spółki S4E S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym do siedziby Spółki wpłynęła podpisana umowa akredytacyjna z firmą Enterprise Product Integration PTE Limited („EPI”) na mocy, której Spółka będzie wprowadzać na polski rynek certyfikowany program szkoleń dla specjalistów zajmujących się centrami przetwarzania danych.

Tym samym Emitent, w ramach inicjatywy S4EDU poszerzy swoją ofertę szkoleniową o program kompleksowych szkoleń obejmujących wszystkie zagadnienia związane z projektowaniem, budową, uruchomieniem i eksploatacją współczesnych centrów przetwarzania danych. Program ten został opracowany przez EPI – światowego lidera globalnie akredytowanych i certyfikowanych kursów podnoszących kwalifikacje specjalistów centrów przetwarzania danych.
EPI Data Center Training Framework© zawiera pełen program kursów dla osób zajmujących się infrastrukturą i operacyjnym zarządzaniem centrami przetwarzania danych. Program kursów odnosi się do różnych dyscyplin niezbędnych przy projektowaniu i zarządzaniu wysokiej dostępności i efektywnych Data Centers. Opracowane przez EPI kursy są nie tylko pierwszymi w świecie, ale jednocześnie najszerszymi i najlepiej rozpoznawalnymi w branży. Wiele międzynarodowych organizacji, dostawców centrów przetwarzania danych, wymaga od swoich pracowników uzyskania certyfikatów EPI potwierdzających ich wiedzę i kompetencje z zakresu obsługi współczesnych centrów danych. Certyfikaty EPI uznawane na całym świecie, stanowią ogromna wartość zarówno dla firm jak i jej pracowników.
Wartość zawartej umowy, ze względu na fakt, iż przyszła współpraca będzie zależeć od liczby oraz wartości wdrożonych programów szkoleń przez Spółkę, na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie jest możliwa do wiarygodnego oszacowania. Jednakże Emitent postrzega umowę za znaczącą ze względu na jej istotny wpływ na sytuację gospodarczą, finansową oraz perspektywy rozwoju Spółki. W opinii Zarządu Emitenta, dzięki współpracy z EPI, Spółka będzie mogła rozszerzyć ofertę swoich usług o najbardziej prestiżowy system certyfikacji z obszaru zarządzania centrami danych.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Gutkowski – Członek Zarządu
  • Sebastian Karpiński – Członek Zarządu