Zarząd spółki S4E S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym do siedziby Spółki wpłynęła podpisana umowa dystrybucyjna z kanadyjską firmą CoolIT Systems Inc („CoolIT”) na mocy, której Spółka będzie wprowadzać na polski rynek najnowocześniejsze rozwiązania do chłodzenia procesorów, serwerów i całych centrów przetwarzania danych.

Flagowy produkt firmy CoolIT, Rack DCLCTM, idealnie wpisuje się w strategię Emitenta stworzenia pojedynczego centrum kompleksowego wyposażenia centrów przetwarzania danych. Dzięki zastosowaniu opatentowanej technologii chłodzenia CoolIT właściciele centrów przetwarzania danych uzyskują znaczące oszczędności zużycia energii i jednocześnie możliwość podniesienie wydajności pracy systemów informatycznych. Podstawowe korzyści z zastosowania technologii DCLCTM to możliwość zastosowania silniejszych procesorów przy mniejszym poborze prądu, znacząca redukcja łącznego poboru energii przez centrum przetwarzania danych oraz możliwość gęstszego wyposażenia szaf stelażowych. CoolIT jest światowym liderem w systemach bezpośredniego chłodzenia cieczą (Direct Contact Liquid Cooling DCLCTM) dla centrów przetwarzania danych, serwerów oraz komputerów osobistych. Firma jest autorem 47 patentów. W ciągu swojej działalności dostarczyła ponad 2 mln systemów chłodzących rozmieszczonych w komputerach, serwerach i centrach danych na całym świecie. Jej rozwiązania to popis nowoczesnej inżynierii i wzornictwa. Technologia opracowana przez CoolIT może być stosowana z dowolnym serwerem oraz w każdym stelażu montażowym, a dzięki swej elastyczności umożliwia uzyskanie znaczącej przewagi w dzisiejszym bardzo konkurencyjnym rynku.
Wartość zawartej umowy, na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie jest możliwa do wiarygodnego oszacowania. Jednakże Emitent postrzega umowę za znaczącą ze względu na jej istotny wpływ na sytuację gospodarczą, finansową oraz perspektywy rozwoju Spółki. W opinii Zarządu Emitenta, dzięki współpracy z CoolIT, Spółka będzie mogła poszerzyć portfel swoich partnerów o firmy koncentrujące się na operacyjnym zarządzaniem centrami przetwarzania danych a zwłaszcza infrastrukturze budynkowej oraz systemach chłodniczych.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Gutkowski – Członek Zarządu
  • Sebastian Karpiński – Członek Zarządu