Podstawa prawna:

  • Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 17 listopada 2016 roku do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od podmiotów blisko związanych z panem Bartoszem Stebnickim Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta o transakcjach na akcjach S4E S.A.
Zgodnie z treścią powiadomień:

  • spółka IdB Polska Sp. z o.o. poinformowała, że w dniu 15.11.2016 r. zbyła 70.000 akcji S4E S.A. po cenie 15,00 zł za 1 akcję
  • spółka IT.EXPERT Sp. z o.o. poinformowała, że w dniu 15.11.2016 r. zbyła 53.749 akcji S4E S.A. po cenie 15,00 zł za 1 akcję
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.