Podstawa prawna:

  • Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd S4E S.A. informuje, że w raporcie bieżącym nr 19/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku błędnie podano, że zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie wpłynęło od spółki ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie. Prawidłowa informacja winna być, że zawiadomienie wpłynęło od spółki INGALIL HOLDINGS LIMITED z siedzibą Larnaka, Republika Cypryjska.
Jednak załącznik do ww. raportu bieżącego był prawidłowy i zawierał zawiadomienie otrzymane od spółki INGALIL HOLDINGS LIMITED.
W załączeniu dla porządku przekazujemy jeszcze raz zawiadomienie otrzymane od spółki INGALIL HOLDINGS LIMITED.