Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 6 maja 2019 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od spółki ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

33164517_zawiadomienie_w_trybie_art_69_ustawy_o_ofercie