Zarząd S4E S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kw. 2019 r. Dotychczasowy termin 14 maja 2019 r. uległ zmianie. Nowy termin publikacji raportu to 10 maja 2019 r.