Zarząd spółki S4E Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż ulega zmianie termin przekazania Raportu Rocznego za 2014 rok.

Zgodnie z informacją opublikowaną przez Spółkę w raporcie bieżącym EBI nr 3/2015 w dniu 30 stycznia 2015 r., Raport Roczny Spółki za rok obrotowy 2014 miał zostać opublikowany w dniu 3 czerwca 2015 r.
Nowy termin przekazania Raportu Rocznego Emitenta za 2014 rok został ustalony na dzień 8 maja 2015 roku.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
  • Sebastian Karpiński – Członek Zarządu