Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 20 września 2017 roku pani Katarzyna Lomankiewicz oraz pan Mateusz Iżowski złożyli rezygnację z funkcji członków Rady Nadzorczej S4E S.A. ze skutkiem na koniec dnia.
Jednocześnie w dniu 20 września 2017 roku zgodnie z §15 ust. 2 statutu Emitenta główny akcjonariusz spółka ABC Data S.A. powołał pana Andrzeja Bąka oraz pana Marcina Sobkę na członków Rady Nadzorczej S4E S.A. z dniem 21 września 2017 r. Kadencja powołanych członków Rady Nadzorczej wygasa w dniu 16 czerwca 2018 roku.
W załączeniu wymagane Regulaminem NewConnect szczegółowe informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej panu Marcinie Sobka.
Wymagane Regulaminem NewConnect informacje o drugim powołanym członku Rady Nadzorczej panu Andrzeju Bąku Emitent przekaże oddzielnym raportem bieżącym niezwłocznie po uzyskaniu stosowanych informacji od ww. osoby.