Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 6 lipca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało ze składu Rady Nadzorczej: pana Krzysztofa Dzubę, pana Pawła Ryniewicza, pana Piotra Żelakiewicza, pana Andrzeja Bąka, pana Marcina Sobkę.

Jednocześnie ZWZ powołało w skład Rady Nadzorczej na wspólną 3-letnią kadencję rozpoczynającą się dnia 06 lipca 2018r.: pana Ireneusza Wojciecha Dąbrowskiego (powierzając mu funkcję Przewodniczącego RN), pana Andrzeja Bąka (powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego RN), pana Marcina Sobkę (członek RN), pana Piotra Żelakiewicza (członek RN) oraz panią Katarzynę Lomankiewicz (członek RN).

Wymagane Regulaminem NewConnect szczegółowe informacje o wszystkich powołanych członkach Rady Nadzorczej S4E S.A. Emitent przekaże oddzielnym raportem bieżącym niezwłocznie po uzyskaniu stosowanych informacji od ww. osób.