Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 3 lipca 2019 roku powziął informację, że Pan Jarosław Dąbrowski zrezygnował z funkcji członka Rady Nadzorczej S4E S.A. ze skutkiem natychmiastowym.