Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 2 lipca 2019 roku powziął informację, że Pan Maciej Kowalski zrezygnował z funkcji członka Rady Nadzorczej S4E S.A. z dniem 2 lipca 2019 roku.

 
 
 

Dodatkowo w dniu 3 lipca 2019r. Pan Ireneusz Dąbrowski złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny.