Zarząd S4E S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 10 maja 2018 roku Pan Sebastian Karpiński złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu S4E S.A. ds. finansowych ze skutkiem natychmiastowym. Pan Sebastian Karpiński nie podał powodu rezygnacji.

Jednocześnie w dniu 10 maja 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta, na podstawie § 10 ust. 3 Statutu S4E S.A., podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 2 lipca 2018 roku Pani Anety Bartnickiej do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta odpowiedzialnego za finanse i księgowość S4E S.A. na okres kadencji zarządu trwającej w ww. dniu powołania.

W załączeniu Emitent przekazuje wymagane Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu szczegółowe informacje o powołanym wiceprezesie Zarządu S4E S.A.