Zarząd S4E S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kw. 2018 r. Dotychczasowy termin 14 maja 2018 r. uległ zmianie. Nowy termin publikacji raportu to 9 maja 2018 r.

Podstawa prawna:

 

§6 pkt. 14.2 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO