Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Zarząd spółki S4E S.A. informuje, iż w dniu 28 listopada 2014 r. Pani Katarzyna Mamoń złożyła z dniem 28 lutego 2015 r. rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu ds. Finansowych. Zarząd spółki S4E S.A. informuje jednocześnie, że w dniu 28 listopada 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 1 marca 2015 r. na funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych Pana Sebastiana Karpińskiego w okres aktualnej kadencji Zarządu Spółki, która rozpoczęła się 6 czerwca 2012 roku. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu formularz osobowy Pana Sebastiana Karpińskiego. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
  • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych