Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

Raporty kwartale:
- raport okresowy za IV kwartał 2014 r. – 16 luty 2015 roku;
- raport okresowy za I kwartał 2015 r. – 15 maj 2015 roku;
- raport okresowy za II kwartał 2015 r. – 14 sierpień 2015 roku;
- raport okresowy za III kwartał 2015 r. – 16 listopad 2015 roku.

Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2014 zostanie przekazany w dniu 3 czerwca 2015 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: 
§6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Piętka – Prezes Zarządu
  • Rafał Gutkowski – Członek Zarządu