Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za I kwartał 2018 roku.

 

30332758_Q1_2018_Raport_S4E-0