Raport Kwartalny nr 12/2018

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za II kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO