Podstawa prawna:

  • §5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za II kwartał 2017 roku.
Załączniki: