Raport kwartalny (nr 12/2020)

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za II kwartał 2020 roku.

Q2_2020_Raport NC_S4E