Raport Kwartalny nr 8/2020

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za I kwartał 2020 roku.